Jarmark produktów regionalnych

30 sierpnia - 1 września 2019

Elbląg - STARE MIASTO

Informacje dla wystawców

Rejestracja wystawców

2018-08-30, 06:48

Wystawców zapraszamy 31.08.218 w godz. 5:00 - 8:00, do Biura Organizatora Jarmarku mieszczącego się w Ratuszu Staromiejskim przy ul Stary Rynek 25 w celu odebrania numeru stoiska.

Przypominamy iż uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczna zobowiązani są do zabezpieczenia we własnym zakresie przedłużaczy elektrycznych.

Dodatkowo zwracamy szczególną uwagę, aby uczestnicy jarmarku prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem zezwolenia lub koncesje posiadali przy sobie aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie takiej działalności, do okazania na okoliczność ewentualnej kontroli prowadzonej przez stosowne urzędy. Przypominamy, że zgodnie z §5 pkt. 3 Regulaminu Jarmarku organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez uczestnika w trakcie jarmarku.

Na wszystkie dodatkowe pytania z przyjemnością odpowiem.Zobacz wszystkie zdjęcia
Copyright © 2011 - 2019. Święto Chleba Elbląg
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Grupa Merlin